ד"ר אלי בגנו

המחלקה למתמטיקה, המרכז האקדמי לב, ירושלים